Radiograafia

Digitaalne radiograafia on kaasaegne mittepurustav testimistehnoloogia. See meetod on arenenum ja mugavam võrreldes traditsioonilise radiograafia meetodiga, mida kasutatakse erinevates tööstusharudes.

Vilniuses asuv ettevõte ABMEDICAL pakub usaldusväärsete tootjate digitaalse radiograafia süsteeme ja komplekte. Pakume kvaliteetseid seadmeid soodsate hindadega.

Traditsioonilises radiograafias on röntgenfilmide kasutamisel teatud raskusi ja piiranguid: filmi ühekordne kasutamine, võimalikud ebamugavused selle ilmutamisel, vajadus luua spetsiaalsed töötingimused ja kasutada kemikaale jne.

Digitaalse radioskoopia korral muudetakse läbivalgustatava objekti kujutis digitaalseks signaaliks, mis salvestatakse arvuti mällu ja muudetakse digitaalseks kujutiseks. Objekti röntgenkujutist saab töödelda erineval viisil (muuta kontrasti, skaalat jne). Vajadusel saab operaator pilti kuvada pooltoonides. Suur kontrastsuse eraldusvõime on seadme märkimisväärne eelis. See saavutatakse mitmekordse skaleerimise abil.

Mis on digitaalne radiograafia?

21. sajandil on välja töötatud kompuuterradiograafia (CR), mille tööpõhimõte selles, et kontrollobjekti läbinud röntgenkiirgus langeb salvestusplaadile, moodustades varjatud kujutise, misjärel plaat skaneeritakse laseri abil ja saadud valgustus teisendatakse optilise anduriga.

Tõlke ebatäpsuse tõttu nimetatakse salvestusplaate sageli fosforplaatideks, kuigi need ei sisalda keemilist elementi fosforit. Plaadid paigutatakse paindlikesse kassettidesse, millel on tavapäraste radiograafiliste filmide sarnased pliiekraanid ja mis on kontrollitava eseme sees või väljaspool seda. Kompuuterradiograafiale eksponeerimine võib toimuda igat tüüpi tavapäraste röntgenaparaatidega. Varjatud kujutise saamiseks salvestusplaadil võib eksponeerimise läbi viia väiksema kiirgusenergia ja eksponeerimisajaga kui radiograafilise filmi puhul. Salvestusplaadil, nagu radiograafilisel filmil, ei ole vaja kogunenud kiirgusdoosi täpselt valida selleks, et saada piisavalt teavet. Plaadil olev varjatud kujutis säilib suhteliselt kaua, kui see on valguse eest kaitstud.

Kuidas salvestusplaate skaneeritakse?

Salvestusplaatide skaneerimisel salvestatakse kontrollobjekti radiograafiline kujutis halltoonidena ja spetsiaalsetes vormingutes andmebaasi ning seda saab reaalajas monitoril kuvada. Erinevate pildi pildiparandussüsteemide abil saab pilti optimeerida nii halltoonide kui ka eraldusvõime osas. Plaadi skaneerimisel saab määrata erinevaid eraldusvõimeid. Mida suurem on eraldusvõime, seda aeglasem on skaneerimisprotsess ja seda suurem on andmefaili maht. CR-süsteemide kujutise kvaliteet on sama hea ja sageli ületab oluliselt röntgenfilmi sarnaste kujutiste kvaliteeti, eriti kõrge tundlikkusega kujutiste osas.

Plaate skaneeritakse kas pikisuunalise või ristisuunalise skaneerimise meetodil. Plaadilt teabe täielikuks kustutamiseks tuleb plaat fantoomkujutiste välistamiseks valgustada spetsiaalses kustutavas seadmes. Plaadi skaneerimine ja kustutamine toimub kas samal ajal või erinevates etappides. Pärast teabe eemaldamist ja plaadi kustutamist saab plaati uuesti kasutada.

Plaadi kasutusalad sõltuvad kasutaja kvalifikatsioonist, töötingimustest ja skanneri tüübist. Reklaamteave, mis väidab, et plaate saab kasutada 20 000–50 000 korda ilma teabe kadumiseta ei vasta tavapraktikale. Kasutajate tagasiside põhjal saab seda teha 200–500 korda. Mõnel kasutajal õnnestub plaate laboris kasutada kuni 1000 korda.

Filmivaba digitaalradiograafia eelised

Filmivabal digitaalradiograafial on võrreldes radiograafilist filmi kasutava radiograafiaga järgmised eelised:

 • eksponeerimise aeg on oluliselt lühem;

 • eksponeerimise täpset kestust ei ole vaja valida;

 • plaati saab kohandada valguse käes enne eksponeerimist;

 • puudub vajadus pilte eritingimustes keemiliselt fototöödelda;

 • võib kasutada madalama kiirgusenergiaga röntgenaparaate;

 • lihtne viis piltide salvestamiseks ja edastamiseks;

 • võimalus kuvada pilte ekraanil peaaegu reaalajas;

 • kontrollpiirkonna skaleerimine;

 • seina jääkpaksust saab hinnata halli taseme mõõtmisega, kasutades teadaoleva paksusega astmelist kiilu, mis asub toru küljel;

 • võimalus arhiveerida radiograafilise kontrolli andmeid;

 • ühe eksponeerimise korral on võimalik objektist saada radiograafiline kujutis suure paksuse erinevusega (5–7 korda suurem kui radiograafilisel filmil).

Selle tehnoloogia kasutamine on eriti paljutõotav keerulise kujuga objektide kontrollimiseks, mille radiograafilised paksused erinevad palju, kuna see võimaldab oluliselt vähendada tööjõukulusid; radiograafilise filmi, reaktiivide, filmi töötlemise, elektri, bioloogilise kaitse jms kulusid. Homogeensete esemete puhul on eelised vähem ilmsed, kuid plaatide hoolika kasutamise korral on alati tagatud majanduslik otstarve.